Den konstnärliga gestaltningen av Hammarkullens spårvagnshållplats

Som ett led i sitt utforskande av staden visar DKTUS de vinnande skissförslagen till den konstnärliga gestaltningen av Hammarkullens spårvagnshållplats, Göteborg. Torsdag 16 februari, kl 17.00 – 19.30 visas modellerna av konstnärerna Frida Oliv och Frida Yngström, som antagits för utformningen av de två perrongerna. I den ambitiösa konstsatsningen i Hammarkullen förväntas Frida Olivs fantasivärldar för första gången att växa fram på glas, i en mångbottnad mural invid perrongen mot Angered. Oliv är en måleribaserad konstnär som tidigare bl a gestaltat Biologicentrum, Lunds universitet på uppdrag av Statens konstråd. På den andra perrongen planeras en platsbaserad teckningsinstallation av den socialt och politiskt engagerade konstnären Frida Yngström som komma att löpa över hela grottrummet. Yngström har främst jobbat med tilfälliga platsbaserade sammarbetsprojekt kring staden, makt och frågor om värde. Installationen på bergväggen planeras här även att ljussättas i ett föränderligt ljusprogram.

Enligt planerna ska gestaltningen av hållplatsen vara klar sommaren 2012. Under tiden och fram till december 2013 ska delar av hållplatsen också fungera som en utställningshall.

Spårvagnshållplatsen i Hammarkullen är ett unikt bergsrum med en brokig historia. Hållplats byggdes 1972 och utformades efter dåvarande planer på en tunnelbanelinje förbi Angereds Centrum ända upp till Rannebergen. Men det blev ingen tunnelbana – fast tunnelbanekänslan på hållplatsen är kvar. Med tunnelbanekänslan i åtanke har man låtit konsten få ta plats i stor skala över bergsväggarna runt perrongerna. Man följer här tanken om konsten åt folket som drivits hårt i Stockholms tunnelbana av bl a Siri Derkert. Hammarkullens spårvagnshållplats är en välbesökt och används av 8.000 invånare samt jobbpendlare och besökare.

Den konstnärliga gestaltningen av Hammarkullens spårvagnshållplats är en del av Utveckling Nordost – ett av Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling. Satsningen finansieras av Göteborgs Stad och Europeiska regionala utvecklingsfonden som tillsammans satsar cirka 123 miljoner kronor. Projektledare för konsten i Hammarkullens spårvagn är: Gunilla Fransson Bangura, gunilla@projektateljen.se

Advertisement

Comments are closed.

 • Contact:
  Bollhustäppan
  Trädgårdsgatan 4, 111 31
  Gamla Stan, Stockholm
  Sweden

  +46 708 763301

%d bloggers like this: