Spricker som rötter/Cracks as Roots

stillbild.sanna2
Sanna 2013, Stillbildsfilm 169, längd 825, loop, Still image movie, 169, duration 825, loop. © Helena Mutanen

Söndagen den 5e oktober välkomnar DKTUS till en bokrelease och en screening av Helena Mutanens stillbildsfilmer ur projektet ”Spricker som rötter”. Projektet tog sin början i augusti 2011 med en resa till Joensuu och Tuupovaara i norra Karelen, där Helena Mutanen har sitt ursprung. Upplevelserna under resans gång startade en tankeprocess med frågeställningar kring vikten av ursprung och förankring till platser. Hennes tankar har även kretsat kring vad förgångna händelser kan orsaka i förlängningen och huruvida erfarenheter kan vara nedärvda genom generationer.

Genom att dokumentera sin mors berättelser och barndomsupplevelser har Helena Mutanen sammanställt fyra filmer. På så vis har hon undersökt sitt förflutna och hur minnen och berättelser påverkar vår uppfattning om vilka vi är – hur skapas vår historia om oss själva, vilka minnen etsar sig fast i vårt medvetande och vilka ligger kvar i det undermedvetna eller omedvetna?

Projektet har berört och undersökt frågor om immigration, assimilering och förlusten av tillhörighet. Men det berör även hur vi kan förhålla oss till det inre utanförskap som därmed uppstår. Resultatet har utmynnat i tre utställningar samt katalogen ”Spricker som rötter” vilken fungerar som en sammanfattning och ett bokslut av projektet.

Filmerna som visas den 5e oktober är Barnet på spisen, skolan, matkultur och Sanna. Filmen Matkultur har inte tidigare visats. Den berättar bland annat om hur man tillagade och förvarade mat i det gamla Karelen. DKTUS valv, som ursprungligen använts som matkällare, fungerar som en slags förlängning av filmen Matkultur. Platsen Bollhustäppan vid Finska kyrkan erbjuder ytterligare referenser till Helena Mutanens ursprung. På kyrkans fasad finns plaketten över stupade i Karelen, och på gården står Liss Erikssons lilla skulptur Järnpojken. Vid skulpturen placerar besökare mynt och godis och klär den för att värna den mot kylan. Pengarna som besökarna lämnar vid skulpturen samlas in av Finska kyrkan och doneras till välgörenhet. Skulpturen fungerar på så vis som en referens till Helena Mutanens film Skolan som behandlar ämnet barnfattigdom.

Filmerna visas i en loop, söndag den 5/10 klockan 11:00-18:00. Kort anförande klockan 12:00

I och med visningen kommer dessutom en helt ny, platsspecifik skulptur av Helena Mutanen visas i valvet.

 

Advertisement

Comments are closed.

 • Contact:
  Bollhustäppan
  Trädgårdsgatan 4, 111 31
  Gamla Stan, Stockholm
  Sweden

  +46 708 763301

%d bloggers like this: